VISI DAN MISI SJK (C) YOKE KUAN

VISI

SJK(C) YOKE KUAN MENJADI SJK(C) YOKE KUAN TERBAIK DI DAERAH SABAK BERNAM MENJELANG TAHUN 2012.


MISI

MELAHIRKAN MURID BERILMU DAN BERKETRAMPILAN MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Rabu, 7 April 2010

UPSR

object type="application/x-shockwave-flash" height="100" width="200" data="http://www.usflashmap.com/component/cdt_new/cdt2_3.swf">PENTADBIR SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

KOKURIKULUM SJKC YOKE KUAN

AKEDEMIK

AKEDEMIK SJK C YOKE KUAN

LOKASI

LOKASI SJKC YOKE KUAN

PELAN

SEJARAH SEKOLAH

SEJARAH SJKC YOKE KUAN